مجموعه رستورانی گردشگری خوشا شیراز   

 ما در اینجاییم تا با ارائه بهترین غذا، خدمات و محیط، به مشتریان خود مکانی برای جشن گرفتن لحظات خاص زندگی بدهیم.

لحظه های خوش همیشه در خوشا شیراز زنده اند.